జాన్ లెజెండ్ అడుగులు లుడాక్రిస్ - టునైట్ (బెస్ట్ యు ఎవర్ హాడ్)

నేను ఎప్పుడూ పెద్ద అభిమానిని జాన్ లెజెండ్ , మరియు ఈ తాజా సింగిల్ అతను ఎందుకు గొప్పవాడు అనేదానికి రిమైండర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది. నటించిన లుడ్కారిస్ , టునైట్ (బెస్ట్ యు ఎవర్ హాడ్) క్లాసిక్ లెజెండ్ ట్రాక్, ఇది ఇప్పటికే నా ఐట్యూన్స్‌లో నాటకాలను పెంచుతోంది.మృదువైన మరియు మనోహరమైన ట్రాక్ లెజెండ్ యొక్క ఉపశమన స్వరాన్ని అతను పడకగదికి తీసుకువెళుతుంది. లుడాక్రిస్ ట్రాక్‌కి కొంచెం ఎక్కువ ప్రవాహాన్ని ఇస్తుంది.టునైట్ (బెస్ట్ యు ఎవర్ హాడ్) ప్రదర్శించబడుతుంది జాన్ లెజెండ్ రాబోయే నాల్గవ సోలో ఆల్బమ్ మరియు రొమాంటిక్ కామెడీకి సౌండ్‌ట్రాక్‌లో మగాడిలా ఆలోచించు .

దిగువ ట్రాక్‌ను పరిశీలించండి మరియు మీరు ఏమనుకుంటున్నారో మాకు తెలియజేయండి.